มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบจัดสรรโควตา : ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562