ชี้แจงระบบ:

  • ก่อนเข้าระบบรับสมัครกรุณากรอกเลขที่บัตรประชน เลือกแผนการเรียน และกรอกเกรดเฉลี่ยสะสมให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะไม่ให้ท่านแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้
  •  
  • หากข้อมูลทางการศึกษาที่ท่านกรอกไม่เป็นความจริง(เป็นเท็จ, ไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน) ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาในการคัดเลือกและจะดึงใบสมัครของท่านทิ้งทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น!
  •  
  • ระบบนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น
  •  
  • กรณีที่ระบบตรวจสอบพบว่าผู้สมัครว่ามีการสมัครซ้ำอยู่แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาให้โทรติดต่อที่เบอร์ 053-873-460 ในเวลาราชการเท่านั้น
  •  
  • เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว ประสงค์เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาต้องโทรยกเลิกกับทางเจ้าหน้าที่ และทำการสมัครใหม่ ชำระเงินใหม่เท่านั้น เพราะทางมหาวิทยาลัยถือว่าผู้สมัครยืนยันที่จะสมัครในสาขาวิชานั้นแล้ว

ตรวจสอบข้อมูล

เลือกประเภทบัตร
 
กรอกรหัสบัตรประชาชน/Passport
 
กรอกวัน/เดือน/ปี ค.ศ. เกิด

 
เลือกแผนการเรียน
 
กรอกเกรดเฉลี่ยสะสม