มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตรวจสอบการชำระเงินและเอกสารการสมัคร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 (งานรับเข้านักศึกษา)   

เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)

Copyright 2011 Office Of Academic Administration And Development. Maejo University.