โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครวันที่ 22 -30 มิถุนายน 2564

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 22-30 มิถุนายน 2564