โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี)

projectID#โครงการentryTypeCodeentryTypeNameprojectNameisOpenวันที่รับสมัครisHaveExamวันที่สอบวันที่ประกาศผลประกาศรับสมัครสมัครผลคัดเลือกหมายเหตุapplyDateFromapplyDateTofileDisplayStatusisAnnounceResultfilePath
11TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564


อ่านประกาศรับสมัคร  ปิดรับสมัครแล้ว
01คัดเลือกTCAS รอบที่ 1.1 Portfolio115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 ยังไม่ประกาศผล 15/10/202115/11/2021Y0FileAnnouncement/1.pdf
22TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตาจัดสรร MOU
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564


อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว
03โควตาจัดสรร MOUTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 ยังไม่ประกาศผล 15/10/202115/11/2021Y0FileAnnouncement/2.pdf
33TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตาจัดสรรสถานศึกษา
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564


อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  ปิดรับสมัครแล้ว
03โควตาจัดสรรสถานศึกษาTCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)115 ต.ค. 2564 - 15 พ.ย. 25640ไม่มีสอบ1 ธ.ค. 2564 ยังไม่ประกาศผล 15/10/202115/11/2021Y0FileAnnouncement/3.pdf

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
MJUAdmission
mju.admissions@gmail.com
แสดงผลภาษา EN | TH